Wednesday, October 27, 2010

Apa itu Kaunseling?????

  • Kaunseling boleh didefinisikan sebagai satu interaksi yang berlaku antara du orang individu yang dipanggil kaunselor dank lien, berlaku di dalam setting professional dan dimula dan dikekalkan sebagai satu cara untuk menolong perubahan tingkah laku klien (Pepinsky, H & Pepinsky, P, 1954 :3).
  • Kaunseling adalah proses interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan situasinya. Proses ini akan mengakibatkan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai hidup individu itu hingga dia dapat menentukan tindakan yang wajar untuk masa depannya.
  • Kaunseling juga ialah proses pertemuan interaksi bersemuka antara seorang kaunselor dengan klien yang mengakibatkan berlaku perubahan pada klien.
  • Kaunseling bukanlah bertujuan untuk menolong klien menyesuaikan diri dengan masyarakat, tetapi ia menolong klien memahami dirinya yang sebenar – apa kelebihan dan kekurangannya; apa yang boleh dilakukan dengan mudah; apa yang boleh dilakukan tetapi menghadapi masalah dan apa yang tidak boleh dilakukannya langsung.